minimize enlarge

זהירות הבטחות בעל פה בפרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38

הבטחות בעל פה הן מכת ההתחדשות העירונית שכן גם בפרויקטים של פינוי בינוי וגם בפרויקטים של תמ"א 38 ההבטחות מופרכות לאוויר בידיעה שבוועדות כבר יצנזרו את ההבטחות ויעמידו את התמורה על תמורה הגיונית וסבירה הראויה בכאלו פרויקטים.

התקשרות צדדים בעסקת מקרקעין בין אם למכירת נכס ובין אם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מכל סוג שהוא דורשת הסכם מסודר בכתב. הסכם טוב יכיל את כל הפרטים הנדרשים לשם הוצאת ההסכם לפועל מבלי שמי מהצדדים ימצא את עצמו חשוף.
המאפיינים של התחדשות עירונית באשר היא יוצרים בעיה לבעלי הדירות מכיוון שכל אחד מהם בפני עצמו נמצא בעמדה חלשה משמעותית מהיזם או המארגן, לכן הוא חשוף יותר ונדרשת ממנו רמת הקפדה גבוהה יותר על הפרטים הקטנים בהסכם.
דייר מבוגר לא תמיד יהיה מודע לזכויותיו, דייר מוגבל לרוב לא מודע לפרטים הקטנים המייחדים אותו, דיירים צעירים לא תמיד ימצאו את האמצעים והמשאבים לבדוק את זכויותיהם ולכן כפי שכבר הזכרנו בעבר ההתאגדות של כל בעלי הדירות לכדי קבוצה אחת גדולה עם נציגות מייצגת ובחירה עצמאית של עו"ד מתאים הם הנקודות הקריטיות המחזקות את כוחם של בעלי הדירות. יזמים רבים ינסו להחליש זאת בדרכים שונות ע"י יצירת פיצול לפעמים באמצעות הטבות ליחידים, עידוד אי הסדר בין הדיירים לבין עצמם, בחירת עו"ד עבור הדיירים וכדומה.
יזמים רבים מגיעים לפרויקטים ומבטיחים לדיירים הבטחות רבות שאת חלקן לא ניתן כלל ליישם והם עושים זאת על מנת לזכות ביתרון מול מתחריהם הישרים שמבטיחים רק את מה שהם יודעים שיוכלו לתת בתמורה. כמו כן דיירים עם צרכים מיוחדים כגון נכים, חולי אסטמה, עצמאיים שעובדים מהבית ואחרים מקבלים הבטחות בעל פה אשר לרוב לא מקבלות ביטוי מתאים בהסכם הכללי והם נשארים חשופים.
באחד הפרויקטים בתמ"א38 חיזוק והרחבה הובטח לאימא לילד אסתמטי שיאפשרו להם לצאת מהדירה בתקופה של עבודות העפר והקידוחים אולם בהסכם הכללי הדבר לא הוזכר, בזכות התערבותנו הוסף נספח פרטני להסכם שבו סוכמו התנאים של אותה משפחה לגבי המעבר מהדירה אל דירה קרובה בשכירות. בפרויקט אחר הובטח לדיירת נכה ומבוגרת כי ידאגו לה אבל רק אחרי שתחתום על ההסכם, בהתערבותנו נחתם במועד החתימה על ההסכם נספח שמסדיר את הזכויות שלה, בין היתר, הזכות לדירת תמורה מונגשת, חנית נכים מונגשת וגישה מונגשת למחסן.
הבטיחו לכם דבר מה , דרשו מעוה"ד שלכם שינסח נספח בהתאם לסיכום בעל פה ותחתמו על ההסכם במקביל לחתימה על הנספח. אל תאמינו להבטחות.

תגיות: , ,