minimize enlarge

חוק המאכערים – חוק המארגנים בהתחדשות עירונית

נלחמים במאכערים של התחדשות עירונית – חוק המאכרים אושר בקריאה שלישית

הכנסת העבירה בקריאה שלישית את חוק המאכערים הוא חוק המארגנים בפרויקטים של התחדשות עירונית שקובע כללים ברורים להתארגנות ככל הנראה תקף גם בפרויקטים של תמ"א 38 2. הדרישה לחוק המאכערים נבעה מאותם מאכערים שניצלו תמימות וחוסר הבנה של בעלי דירות והחתימו אותם על הסכמי התקשרות ובלעדיות ארוכי טווח מבלי שאפשרו להם להתייעץ עם עורך דין תמ"א 38  וקשרו את החותמים עם המאכער למשך שנים מבלי שהמאכער היה מחויב למשהו , בטח שלא לקדם את הפרויקט וכך נתקעו פרויקטים רבים.

החוק דורש בין היתר שקיפות וקובע את הכללים הבאים: כשמארגנים ישיבת בעלי דירות לעניין תמ"א 38 חובה להודיע מראש על הישיבה , נקבעה חובת השתתפות של מינימום 40% מבעלי הדירות, נקבעה חובת עריכת פרוטוקול, נקבעה חובת גילוי נאות לעניין התגמול שמקבל המארגן המכונה מאכער  , נקבעה חוב לתרגם את החוזה לשפות נוספות לבקשת לפחות מ 20% מהדירים למשל במקרים בהם בבניין יש ריכוז של דוברי שפה זרה כגון רוסית ו/או אמהרית או כל שפה אחרת , החוק גם קובע לוח זמנים שמגביל ומגדיר את הזמנים שבהם חייבים המארגנים לפעול בטרם תפוג התחייבות הדירים אליהם למשל חובת החתמת 50% מהדיירים תוך 6 חודשים בבניין של עד 16 דירות. אם הוגשה הבקשה להיתר בניה אזי תוקף ההסכם יוארך לשנתיים. בכל מקרה נקבע כי ההסכם עם המאכערים יפוג אחרי 4 שנים מיום הפקדת התכנית או 5 שנים אם הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר.

אמנם אין בחוק דרישה מהמאכערים להיות מקצוענים בתחום המקרקעים ולהבין על מה הם מדברים ונכון שאין הגדרה מוסדרת לעניין מיהו אותו המאכער ומה הדרישות שיש לדרוש מאחד כזה אבל התיקון המבורך יאפשר אחת ולתמיד לזהות ולהבדיל בין מאכער ובין מארגן מקצועי שפועל על פי החוק ואליו יהיו הדיירים מחויבים. אמנם כאשר נקבע שאחרי שלוש שנים הסכם דיירים-יזם לא יהיה תקף יותר אם לא השיג 80% חתימות קיים חשש ביכולת לקדם פרויקטים בהיקף של מאות יחידות אולם החוק ישים סוף לאותם מקרים רבים בהם מאכערים החתימו דיירים וכבלו אותם מלהתקשר עם יזמים רציניים שהביעו נכונות להשקיע בהתחדשות העירונית של אותם מבנים וכך נתקעו פרויקטים רבים בידיהם של אלו שהחוק בה להגביל וטוב שכך. אז מארגן או מאכער או כל שם אחר שיידרש אליו אותו מלקט חתימות מהדיירים , עכשיו יש סדר בבלאגן ובאמצעות עורך דין תמ"א 38 יכולו דיירים שחתמו על הסכמים עם מאכערים להיפטר מהם בקלות.

קישור לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)