minimize enlarge

עדכון מס רכישה ומס שבח

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מיסוי מקרקעין, מקרקעין

בינואר 2016 פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1/2016  שעוסקת בעדכון מס רכישה ומס שבח .

הוראת הביצוע עדכנה את חוק מיסוי מקרקעין ואת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) כדלקמן :

מס רכישה עודכן כך שעד ל 15.1.17 יעמוד על :

מיסוי מקרקעין הוראת שעה

מיסוי מקרקעין הוראת שעה

ע"א 7629/12 מחסן היבואן נ' טומי הילפינגר וסקאל בעניין ייבוא מקביל

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב סימני מסחר

בע"א 7629/12 על ת"א 11296-09-10 TOMMY HILEFIGER LICENSING LLC ואח' נ' סויסה ואח' ,  בוטלו רוב ההגבלות של פסה"ד של המחוזי והסכום הופחת משמעותית .

פס"ד שקבע פיצוי בסך של 475,000 שח והטיל מגבלות קשות על יבואן שעסק ביבוא מקביל התהפך ברובו בעליון  ונקבע כי לאחר קיזוזים יעמוד הסכום שעל הנתבעים לשלם על סך של 75,000 בלבד וכי עיקר המגבלות שהוטלו על היבואן המקביל יבוטלו למעט הדרישה  שיחדלו מלהשתמש בשם המותג באופן מטעה, הדרישה שיבהירו ללקוחותיהם שאינם היבואן הרישמי של המותג גם בכניסה לבית העסק וגם באתר.

בין היתר נקבע בפסה"ד:

" במקרה של יבוא מקביל מדובר בשיווק של מוצרים זהים בידי משווקים שונים, ומכאן שבאופן בסיסי הקישור בין המוצרים אותם מוכר היבואן המקביל לבין בעל סימן המסחר אינו מטעה אלא הוא טבעי ומתבקש, כיוון שבעל סימן המסחר אכן מייצר אותם "

וגם כי :

הנתבעת תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ).

בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,000 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,000 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

מיסי ועד בית – אופן החישוב

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

לקוח פנה אלינו בשאלה :

חישוב מיסי ועד בית בבניין בו הוא מתגורר הולכים להשתנות לקראת השנה הבאה. והוחלט בישיבה כי מכיוון שע"פ החוק יש לחשב את דמי הועד ע"פ חלקו של הדייר ברכוש המשותף , יש לקחת בחשבון את המחסנים של הדיירים ולהוסיפם לשטח הדירה לחישוב דמי הועד. בעקבות כך הופץ בשבוע שעבר מייל לכלל המכותבים עם קובץ מצורף שיש למלא בו את גודל המחסן ולאיזה דירה הוא מצורף לצורך חישוב מיסי ועד בית .

הלקוח מבקש לדעת אם הדבר מוצדק?

הימורים באינטרנט – משחקי הימורים ברשת

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, צרכנות

חוק העונשין

חוק העונשין קובע באופן חד וברור מהו משחק אסור , מה היא הגרלה ומהו הימור וכל עוד אין השירות המוצע נכנס בהגדרות האמורות בחוק כפעילות אסורה , שהרי הפעילות מותרת.

יתרה מכך , החוק אף אוסר על הצעה או מכירה של "כל דבר" הבא "להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור". גם יחידת משחק מסוג אסימון נופלת לגדרו של המונח "כל דבר". מדובר ביחידת משחק, המקובלת בבית הימורים מסוים, אשר נמכרת, בין במזומן ובין בעסקת אשראי, באותו בית הימורים והמאפשרת, או מיועדת לאפשר, "זכות להשתתף בהגרלה או בהימור", המתנהל באותו בית הימורים דווקא. מכאן, שהעמדת אשראי בין אם על ידי מסירת אסימוני משחק ובין אם על ידי מתן נקודות זיכוי או טעינת כרטיסים בנקודות זכות , היא ביצוע בלתי חוקי.ומה עם הימורים באינטרנט ?

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :

מיסוי מקרקעין – עדכוני חקיקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

להלן חלק מהתיקונים במדרגות מיסוי מקרקעין:

 (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

פטור במכירת דירת מגורים מזכה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

לאלו המחזייקים יותר מדירה אחת ומעונינים  בפטור במכירת דירת מגורים מזכה ולהינותמהפטור ובכך לתרום את הדירה במידי לשוק הדירות ולהקטין את המחסור בדירות הקיים כיום בשוק אנו מביאים את תקצירו ועיקרו של האמור בחוק לגבי מכירת דירת מגורים מזכה בפטור.
הזכות לפטור מתחילה ב1 לינואר 2011 ותיסתיים