minimize enlarge

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :

מיסוי מקרקעין – עדכוני חקיקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

להלן חלק מהתיקונים במדרגות מיסוי מקרקעין:

 (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

חתימה על זיכרון דברים – מחייבת

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

מה קבע בית המשפט כפיצוי הוגן לבעלי נכס שחתמו על זיכרון דברים מחייב והתחרטו יום אחרי כן?

מסתבר שחתימה על זיכרון דברים מחייבת כך קבעה השופטת הנכבדת וציינה כי "מטבע הדברים, משנערך ונכתב על ידי הצדדים בעצמם ולא על ידי עורך דין, הוא אינו כולל את כל פרטי ההסכם, אלא רק את העיקריים שבהם, אך אין בכך כדי לפגום בתוקפו ובחוזקו כהסכם מחייב."

לשאלת השאלות והיא מה הוא אם כך סכום ההפרה אותו יש לפסוק במקרה של הפרת זיכרון הדברים שנחתם בחר בית המשפט להתייחס בכפוף לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות) שקובע

כיצד לבחור עורך דין

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

עורך דין יכול לעזור לכם להרים ולשמור על העסק שלכם. וכל עסק, אפילו עסק המנוהל מהבית זקוק לעורך דין בצוות התמיכה שלו.
רבות הבדיחות על עורכי דין ולא זה המקום להציגן אבל אתם תיתפלאו לשמוע  שעורכי דין רבים הם אנשי נחמדים שיכולים לסייע לכם מאוד נשאלת השאלה כיצד לבחור עורך דין.

החכמה היא לאתר את העורך דין המתאים , לא רק את המוכשר והמתאים לתקציב אלא את זה שיוכל לצמוח יחד עם העסק שלכם ולשמש כיועצו המשפטי לאורך זמן.
בבואכם לבחור עו"ד שכזה אני ממליץ לכם

פטור במכירת דירת מגורים מזכה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

לאלו המחזייקים יותר מדירה אחת ומעונינים להינות לפטור ובכך לתרום את הדירה במידי לשוק הדירות ולהקטין את המחסור בדירות הקיים כיום בשוק אנו מביאים את תקצירו ועיקרו של האמור בחוק לגבי מכירת דירת מגורים מזכה בפטור.
הזכות לפטור מתחילה ב1 לינואר 2011 ותיסתיים

מחפש שותף עסקי – הנה מקרה אמיתי על שותף שסרח בחוסר תום לב

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

בין אם אתה מחפש שותף עסקי ובין אם אתה מחפש שותף לטיול כדאי שתדע כי בשותפות חשוב מאוד להגדיר את החוקים לשותפות ואת הציפיות של שותף אחד משותפו וזאת בכדי למנוע תקלות ומריבות בהמשך הדרך.

במקרה שלנו שלושה אנשים נפגשו והחליטו לבנות עסק בו כל אחד ישקיע את נשמתו. הם מעגנים את כל האמור בהסכם שותפות ויוצאים לדרך. הם מתחילים לעבוד יחד כשכל אחד נותן פתרונות ללקוחות בתחום התמחותו וכולם פועלים יחד בכלל.
אחרי כמה חודשים של התפתחות וצבירת לקוחות וממש בהפתעה , מחליט אחד מהם לעזוב ללא התראה כלל ולוקח איתו חלק מלקוחות החברה אותה הקימו יחד.

חומר למחשבה:

הפחתת שיעורי מס הרכישה לגבי דירה יחידה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

על אף האמור בפסקה (2) של סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין, יחיד שרכש דירת מגורים מיום 21 בפברואר 2011 עד 31 בדצמבר 2012, והתקיים בו אחד התנאים כאמור בפסקאות (1) או (2) של פסקה (2)(א), ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן: