minimize enlarge

איחור במסירת דירה מקבלן

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב מקרקעין

מסירת דירה מקבלן

"הלכה היא, כי כאשר קבעו הצדדים בחוזה שביניהם, כי איחור במסירת דירה של תקופה מסוימת לא ייחשב כאיחור המהווה הפרת חוזה, פרשנות בתי המשפט לעניין הפיצוי במקרה של הפרה הינה, כי איחור מעבר לתקופה שנקבעה מהווה הפרת החוזה, ומשהופר החוזה, זכאי הצד הנפגע לפיצוי מהיום שבו התחייב המפר למסור את החזקה, ולא מתום הארכה, אלא אם קבעו הצדדים אחרת".

עדכון מס רכישה ומס שבח

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, מיסוי מקרקעין, מקרקעין

בינואר 2016 פורסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1/2016  שעוסקת בעדכון מס רכישה ומס שבח .

הוראת הביצוע עדכנה את חוק מיסוי מקרקעין ואת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) כדלקמן :

מס רכישה עודכן כך שעד ל 15.1.17 יעמוד על :

מיסוי מקרקעין הוראת שעה

מיסוי מקרקעין הוראת שעה

תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, מקרקעין, תמ"א 38

 

תיקון 4 לתמא 38 (תמ"א 38 3 א) תכנית מתאר ארצית לחיזוק, מיגון והתחדשות.

בדיון על תיקון 4 לתמא 38 שנערך ב3.2.2015 בירושלים הוחלט להאריך את תוקף התכנית ב5 שנים עד 18.5.2020 ברוב של 17 בעד ו 6 מתנגדים .

הוצע לקדם את תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות – שמטרתו הענקת כלי תכנוני נוסף לשדרוג האזורים הבנויים, במיוחד במרכזי הערים ובערים הוותיקות.

בהמשך להליך העבודה על תיקון 4 לתמ"א 38 הוצע לתת הקלות משמעותיות במטרה להגדיל את השימוש בתמ"א 38 מסוג פינוי בינוי ו/או מסוג חיזוק והרחבה. בין הנושאים החשובים שידונו בוועדה שעמלה על תיקון 4 לתמא 38 הוא לשנות כך שפרויקטים מסוג הריסה ובניה מחדש יבוצעו ברוב של 2/3 ולא 4/5 וזאת בדיוק כמו הרוב הדרוש לביצוע תמ"א 38 מסוג חיזוק והרחבה וזאת כדי למנוע מדיירים סרבנים – סחטנים לפגוע בהתקדמות הפרויקטים. ( 66% במקום 80% ) הקלה זו לא התקבלה עדיין והיא ממתינה לתיקון הבא.

בהמשך אף הוצע להגדיל זכויות בניה בתת קרקעי לפי 4 משטח החלקה.

בימים אלו עמלים בהכנת תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות במקרה של הריסה ובניה מחדש.

אנו נעדכן לכשיהיו שינויים בפוסט מעודכן לגבי תיקון 4 לתמא 38.

( התיקון אושר ועיקריו מפורטים בפוסט הבא :  תיקון 3 א לתמא 38 מסוג הריסה ובניה מחדש )

 

עסקה במקרקעין שלא נגמרה ברישום העסקה רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי

אחרי 10 שנים בוטלה מכירת נכס שנרשמה עליו הערת אזהרה אבל הרישום לא הושלם

רכשו 7.5 דונם בחיפה ושילמו את מלא הסכום בגין הרכישה , רשמו הערת אזהרה בגין ביצוע עסקה במקרקעין אולם לא השלימו את רישומו של הנכס ולא העבירו את הבעלות לרוכשת. בית המשפט ביטל את העסקה מחק את הערת האזהרה והחזיר את הנכס לכונס.

על מנת ליתן תוקף קנייני לזכות המשיבים במקרקעין שומה היה עליהם להשלים את העסקה ברישום על שמם, שכן זכותם מוגבלת והיא רק בגדר התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, וכקבוע בסעיף 7 לחוק המקרקעין לאמור:

כאשר שותף סרח בחוסר תום לב – מקרה אמיתי

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי

בין אם אתה מחפש שותף עסקי ובין אם אתה מחפש שותף לטיול כדאי שתדע כי בשותפות חשוב מאוד להגדיר את החוקים לשותפות ואת הציפיות של שותף אחד משותפו וזאת בכדי למנוע תקלות ומריבות בהמשך הדרך.

במקרה שלנו שלושה אנשים נפגשו והחליטו לבנות עסק בו כל אחד ישקיע את נשמתו. הם מעגנים את כל האמור בהסכם שותפות ויוצאים לדרך. הם מתחילים לעבוד יחד כשכל אחד נותן פתרונות ללקוחות בתחום התמחותו וכולם פועלים יחד בכלל.
אחרי כמה חודשים של התפתחות וצבירת לקוחות וממש בהפתעה , מחליט אחד מהם לעזוב ללא התראה כלל ולוקח איתו חלק מלקוחות החברה אותה הקימו יחד.

חומר למחשבה:

ישר אובוז תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ). בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,500 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,500 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

ב 6/4/2016 פורסם תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין, הוראת ביצוע והוראת שעה שמתקנת את חוק מיסוי מקרקעין שמטרתה עידוד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות, היחידות . ההוראה תקפה ל 5 שנים ( עד 30.04.2021).

פרק הזמן שנקבע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ-24 חודשים ל-18 חודשים;

מיסי ועד בית – אופן החישוב

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי

לקוח פנה אלינו בשאלה :

חישוב מיסי ועד בית בבניין בו הוא מתגורר הולכים להשתנות לקראת השנה הבאה. והוחלט בישיבה כי מכיוון שע"פ החוק יש לחשב את דמי הועד ע"פ חלקו של הדייר ברכוש המשותף , יש לקחת בחשבון את המחסנים של הדיירים ולהוסיפם לשטח הדירה לחישוב דמי הועד. בעקבות כך הופץ בשבוע שעבר מייל לכלל המכותבים עם קובץ מצורף שיש למלא בו את גודל המחסן ולאיזה דירה הוא מצורף לצורך חישוב מיסי ועד בית .

הלקוח מבקש לדעת אם הדבר מוצדק?

הפרת זכויות יוצרים

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב קניין רוחני

הפרת זכויות יוצרים שביצע לכאורה עורך דין עלתה לו 51,600 שקלים.

עורכת דין בתחום דיני העבודה הקימה האתר בתחום עיסוקה ובו העלתה רציו של פסקי דין נבחרים תחום עיסוקה. אין חולק על כך שהרציו הינו פי מחשבתה של התובעת ו/או של מי מעובדיה ולכן זכות היוצרים שלה.

ת"א 8140-06-12 – "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' חאלד שדאפנה בע"מ ואח'

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב סימני מסחר, קניין רוחני

בפסק דין אמיץ וחד נקבע כי הנתבעות הפרו את סימן המסחר של דלק ועברו עבירה של גניבת עין כנגד התובעת. ונפסקו סכומים נכבדים כפי שיתואר בהמשך.

המדובר בתביעה למתן צו מניעה קבוע ופסיקת פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בגין שימוש של הנתבעות בסמליה המסחריים של התובעת ובשל הפרת סימן המסחר הרשום שמתייחס לשמה המסחרי של התובעת בתחנות תדלוק המופעלות על-ידי הנתבעות ביישובים כפר יאסיף ואכסאל.

התובעת ביקשה מבית המשפט להורות לכל אחת מן הנתבעות להימנע מעשיית שימוש בסמלים המסחריים של התובעת או בסמל דומה שיש בו חיקוי, זיוף או העתקה שלהם , ולפצות את התובעת בתשלום 100,000 ₪ מכל אחת מן הנתבעות, כפיצוי מרבי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות .