minimize enlarge

ע"א 7629/12 מחסן היבואן נ' טומי הילפינגר וסקאל בעניין ייבוא מקביל

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב סימני מסחר

בע"א 7629/12 על ת"א 11296-09-10 TOMMY HILEFIGER LICENSING LLC ואח' נ' סויסה ואח' ,  בוטלו רוב ההגבלות של פסה"ד של המחוזי והסכום הופחת משמעותית .

פס"ד שקבע פיצוי בסך של 475,000 שח והטיל מגבלות קשות על יבואן שעסק ביבוא מקביל התהפך ברובו בעליון  ונקבע כי לאחר קיזוזים יעמוד הסכום שעל הנתבעים לשלם על סך של 75,000 בלבד וכי עיקר המגבלות שהוטלו על היבואן המקביל יבוטלו למעט הדרישה  שיחדלו מלהשתמש בשם המותג באופן מטעה, הדרישה שיבהירו ללקוחותיהם שאינם היבואן הרישמי של המותג גם בכניסה לבית העסק וגם באתר.

בין היתר נקבע בפסה"ד:

" במקרה של יבוא מקביל מדובר בשיווק של מוצרים זהים בידי משווקים שונים, ומכאן שבאופן בסיסי הקישור בין המוצרים אותם מוכר היבואן המקביל לבין בעל סימן המסחר אינו מטעה אלא הוא טבעי ומתבקש, כיוון שבעל סימן המסחר אכן מייצר אותם "

וגם כי :

הנתבעת תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ).

בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,000 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,000 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

האם כשכשלה עסקת המכר יושבו דמי תיווך ללקוחות?

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, מקרקעין

כמקובל בעסקאות לרכישת דירות מגורים, פנו לקוחות לקבל שירותי תיווך לרכישת דירה שתתאים לצורכיהם , הם הסכימו לתנאי התיווך ולדמי תיווך .

בהתאם למידע שקיבלו מאת המתווך , התקשרו הלקוחות עם מוכר הדירה בזיכרון דברים.

בצעד חריג שלא בנוכחות לקוחותיו , הוסיף המתווך סעיף ביחס לזכויות המוכר בדירה לגביה נחתם ההסכם. כאמור, הפגם שנוצר בהסכם הוביל לביטול עסקת המכר בהסכמת הצדדים.

בנסיבות אלו נדרש בית המשפט לתביעות קטנות לדון בשאלת השבת מלא דמי תיווך ע"ס 10,000₪ ששולמו למתווך.

החובה לערוך שימוע לפני פיטורים

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, עבודה

חובת השימוע היא זכות יסוד של עובד ונגזרת מזכות הטיעון. לכן שמור לה מקום של כבוד ביחסי העבודה בכלל וקל וחומר עת נשקלת אפשרות לסיום העסקת עובד.
( ע"ע 1027/01 גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448)

שימוע לעובד לפני פיטורין

שימוע לעובד לפני פיטורין

ככלל מטרת השימוע לפני פיטורין היא לאפשר למעביד לקבל החלטה עניינית ומושכלת תוך מתן תשומת לב מלאה למי שעלול להיפגע מן ההחלטה. ראוי כי השימוע יתקיים ב"לב פתוח ובנפש חפצה", בפתיחות, בהגינות ובתום לב ואסור להחליט על הפיטורים טרם מועד השימוע, אלא לאחר שקילת הדברים באופן יסודי. החלטה על פיטורין אם תתקבל, תתקבל זמן סביר לאחר השימוע ותימסר לעובד בכתב.

יש להודיע לעובד על הכוונה לערוך לו שימוע ועל כל הסיבות שהביאו להחלטה לערוך לו שימוע פרק זמן סביר לפני השימוע בכדי לאפשר לו להיערך לשימוע כראוי.

רישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין – החובה והסכנות שבאי רישום

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, מקרקעין

חשיבות רבה נודעת לרישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין ביחס לרכישת זכויות בעסקת מקרקעין. תכליתה של הערת אזהרה בעסקת מקרקעין הינה למנוע ממוכר הנכס וכן מצדדים שלישיים ( נושיו) לבצע כל דיספוזיציה בקשר לזכויות שרכש הקונה בנכס ובמה דברים אמורים.

סעיף 127 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 קובע כדלקמן :

(א) " נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עיסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית-המשפט.

(ב) נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין

כללי זהירות לשוכרים דירה

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי, מקרקעין

לקוח שלא נהג בכללי זהירות לשוכרים דירה , שכר דירה מאדם שהציג בפניו את הדירה , מסר לו חוזה שכירות מסודר ,  הזדהה בפניו בעזרת תעודת זהות , ולקח ממנו 12 צ'קים עבור שכר הדירה.

באותו יום בו נכנס לדירה הוא פנה להתייעץ איתי בעניין ואני המלצתי לו להוציא דחוף נסח טאבו של הנכס.

הלקוח עשה כך וגילה מהערת האזהרה שהייתה רשומה , כי הדירה משועבדת כנגד חוב של כ10 מליון שקל ושהמחזיק החוקי בדירה הוא

עלות הקמת חברה חדשה והדרישות להקמה

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב כללי

רבים שואלים לגבי עלות הקמת חברה חדשה ואכן הקמת חברה בישראל הוא הליך די פשוט אשר כפוף למספר מועט של דרישות סף. על פי חוק החברות "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור" .

הליך הקמת חברת יחד אורך בד"כ 15-20 דקות והליך הקמת חברה עם כמה שותפים אורך כ  20-30 דקות.

עלות הקמת חברה חדשה בישראל נעה בין 390 ש"ח + מע"מ לחברת יחיד ו 490 שח + מע"מ לחברת שותפים ויכולה להגיע  ל 2,400 ש"ח + מע"מ להליך המלא הכולל פתיחת חשבונות בנק , הנפקת כרטיסי אשראי , רישום רכבים ודיווח לרשויות המס. יש לקחת בחשבון שעלות הקמת חברה חדשה המינימלית כוללת רק את הליך הקמת החברה מול רשם החברות.

דואר זבל – מה מותר ומה אסור

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב דואר זבל, כללי

אם יכולתי הייתי פוסק 198 אלף שח

הדואר הפרסומי נחשב כאופציית הפרסום הזולה והנוחה ביותר לתפעול ובכך היא אמצעי הפרסום הישיר הטוב ביותר. אולם ניצול ייתר של כלי זה באמצעות עשרות ואלפי בתי עסק הפך את הכלי המדהים הזה למטרד שהופך אותו ל דואר זבל דבר שהביא את המחוקק לפעול בכדי למגרו.

נתחיל במה מותר ומה אסור וכיצד להימנע מלשלוח דואר זבל אח"כ נעבור לכיצד ניתן להשתמש בכלי זה בכל זאת ונסיים בכמה דוגמאות מהפסיקה.

מה אסור:

ובכן חל איסור מוחלט לשלוח דואר פרסומי למי שלא ביקש לקבל דואר פרסומי. שליחת דואר פרסומי ללא אישור הופכת אותו ל דואר זבל.

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי תמיר דורון על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :