minimize enlarge

מילון מושגים

minimize enlarge

מילון מושגים משפטיים :

משפט אזרחי מסחרי

תחום המשפט האזרחי מסחרי מאגד בתוכו את כל העניינים המשפטיים שבין אדם לחברו ו/או כל גוף מסחרי מסוים לגוף מסחרי ו/או אדם אחר. להבדיל בין התחום הלילי בו המדינה היא בדרך כלל צד לעניין המשפטי. התחום מאגד בתוכו את כל תחומי המשפט כמעט ביניהם קניין רוחני על גווניו , מקרקעין על מורכבותו , תקשורת הוצאת דיבה סכסוכים שונים ומשונים בין צדדים כלשהם ולפעמים בין כמה צדדים לכמה צדדים ואפילו קיימות תביעות משורשרות כאשר צד אחד תובע צד שני אשר לטענתו צריך להיפרע מצד שלישי וכן הלאה. עיקר המושגים כפי שיובאו בהמשך לקוחים מתחום המשפט האזרחי מסחרי.

מקרקעין

תחום המקרקעין הינו רחב ביותר וחוסה תחת חוק המקרקעין , חוק מיסוי מקרקעין ואחרים ועוסק בתחום של סחר מכל סוג בנכסים המחוברים כדרך קבע לקרקע ובקרקעות עצמן. המפגש העיקרי של רוב האזרחים בתחום זה הוא בבואם לרכוש או למכור דירה וכל אזרח פוגש תחום זה כפעמיים עד שלש בחייו. במקרקעין קיימות סוגיות פשוטות כגון מכירת דירה הרשומה בטאבו |(לשכת רישום המקרקעין ) ואשר אינה ממושכנת במשכנתה לרוכש שאינו זקוק למשכנתה ואשר אין בגינה היטלי השבחה והמוכר פטור ממס שבח ועיסקאות של תמ"א 38 סימן 1 בקומפלקס מבנים או כל פרוייקט אחר של התחדשות עירונית.

הוצל"פ

תחום הכפוף לרשות לאכיפה וגבייה הפועלת מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 והתקנות שהותקנו מכוחו , ואשר ככלל אחראית על אכיפת חיובים של בין אדם לחברו ,  הוצאה לפועל של פסקי דין וחיובים אחרים שדינם כפסק דין כגון משכנתאות ושטרות. ההוצאה לפעול מונעת על פי רוב באמצעות בקשות זוכה אשר הוא זה שפותח את הליכי הגבייה במערכת ההוצאה לפועל. בארץ יש כ 26 לשכות הוצאה לפועל.

שיק

או בשמו העברי היפה "המחאה" הינו המחאת זכות או התחייבות ליתן תמורה כפי שרשום בשיק לצד ג'. מדובר בשטר שבו מורה המושך (בעל השיק) לנמשך (מקבל השיק שהוא בד"כ הבנק)  לשלם מחשבונו כספים בסכום ובתאריך כפי שמופיע בשיק. בפקודת השטרות מוגדר שיק : "שיק הוא שטר חליפין משוך על בנקאי ובר-פרעון עם דרישה". שיק שלא כובד חוסים תחת חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 המגדיר מגבלות אלו ואחרות על מי ששיק שלו לא כובד.

עסקת נד"לן

כינוי כללי לעסקאות במקרקעין – כאשר חוק המקרקעין מגדיר מקרקעין כ"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;" מכאן שמכירה או רכישה של דירת מגורים , מכירת נחלה , מכירת נכס מסחרי ו/או מכירת קרקע לבניה הן כולן עסקאות מקרקעין.

עסקת מכר

עסקה בה יש צד מוכר וצד רוכש נקראות מכר ויש חוקים מסחריים רבים העוסקים בעסקאות מכר . לרוב כאשר עורכי דין משתמשים במושג עסקת מכר הם מתכוונים לעסקה בא נמכר נכס מקרקעין מצד אחד לצד שני וזאת בשל ההגדרות בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.

הארכת תוקף חכירה ברישום בטאבו

רבים מאזרחי ישראל המתגוררים בבנייני מגורים שנבנו על קרקעות המדינה המנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל אשר אף טרחו ודאגו להוון את חוזה החכירה שלהם , סבורים שהגיעו למנוחה ולנחלה. אולם על תושבים אלו לדעת כי לכל חוזה חכירה ישנו תוקף בדר"כ 49 שנים ממועד חוזה החכירה כך שלמעשה יש צורך בתיקון הרישום בטאבו באופן שמועד תוקף חוזה החכירה יוארך לתקופה נוספת. לצורך ביצוע התיקון יש לפעול מול מנהל מקרקעי ישראל ורשות המיסים ולסיים את ההליך ברישום בטאבו. נכון להיום הארכת חוזה חכירה כאמור , מבוצעת ללא כל דרישת תשלום של המנהל ו/או רשות המיסים כך שכדאי להזדרז ולהקדים את החידוש ככל שהדבר ניתן. חשוב לציין כי לא ניתן למכור נכס אשר מועד סיום תקופת החכירה חלף אלא אם חודש והוארך תוקפו. עלות הארכת תוקף חוזה חכירה נעה בין 2500 ל 4500 שקלים  בתוספת מע"מ ותלויה בפרמטרים העולים מהנכס ומאופן רישומו.

תמ"א 38 – התחדשות עירונית

תמא 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אשר אושרה בשנת 2005 כשמטרתה לאפשר קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים ללא צורך בהכנת תוכניות מפורטות והכל כדי לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם מפני הסכנה שברעידות אדמה. התמריץ שניתן בתוכנית התמ"א הינו הענקת זכויות בנייה נוספות לייזמים בתמורה לעבודות החיזוק שיבצעו למבנה. הזכאים להטבות מתוקף התמ"א הם מבנים שקיבלו היתירי בנייה לפני ינואר 1980 . ככלל התוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אינה חלה על מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר. לפרטים נוספים לחצו כאן

 עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה במקרקעין הינה העסקה בה בעל הנכס מעביר חלק מזכויותיו בנכס לייזם אשר בתמורה בונה בנכס דירות עבור עצמו ועבור בעל הנכס. למשך ברמת גן נהוג לבצע עסקאות קומבינציה ביחס של 35/65 ז"א הייזם ובעל הנכס מתחלקים בינהם ביחס של 65 אחוז מזכויות הבנייה שייכות לייזם ו 35 אחוז מזכויות הבניה הנותרות יהיו שייכות לבעל הנכס , אם למשל ניתן לבנות 1000 מ"ר בנוי על החלקה אזי היזם יקבל 650 מ"ר המשקפים כ7 דירות של 92 מ"ר ובעל הנכס יקבל 3 דירות של 115 מ"ר (4-5 חדרים)  או 4 של 87 מ"ר ( 3 חד)

מיסויי מקרקעין

קניין רוחני ( intellectual property )

תחום במשפט המאגד בתוכו את הזכויות הקשורות בטובין ובמשאבים שאינם מוחשיים ושהם יציר האינטלקט של האדם. בקניין רוחני מאוגדים תחומים כמו זכויות יוצרים, פטנטים , מדגמים על הנגזרות שלהם. כך שכאשר מישהו מחפש עו"ד בתחום הפטנטים הוא מחפש עו"ד המתמחה בקניין רוחני שהוא תחום העל המאגד בתוכו גם את הפטנטים.

פטנט

זכות הניתן לבעל המצאה על ידי מדינה כלשהי למנוע מכל אדם אחר מלנצל את המצאתו שלא כדין. פטנט ניתן על ידי כל מדינה באופן ספציפי ואינו תקף במדינה אחרת ולכן יש את הצורך של רישום פטנטים במדינות שונות והכל על פי התקנות , האמנות והחוקים הקיימים במדינה ו/או בכפוף לאמנות בינלאומיות אשר נחתמו בין מדינות. בישראל כמו ברוב המדינות תוקפו של פטנט הוא 20 שנה והוא ניתן על התביעות לפטנט שנתבעות בסוף המסמך. הזכות לפטנט מותנית בין הייתר שהפטנט לא נחשף לציבור , פורסם , שווק ו/או נמכר לפני הגשתו לרישום.

זכות יוצרים

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה: העתקה ; פרסום ; ביצוע פומבי לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט ;  שידור ; העמדה לרשות הציבור; עשיית יצירה נגזרת ; השכרה – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

דואר זבל

דואר זבל או "ספאם" בלשון העם מוגדר בחוק כדבר פרסומת אשר נשלח לנמען ללא הסכמתו. החוק העוסק בדואר זבל המכונה גם חוק הספאם הינו סעיף 30א לחוק התקשורת המגדיר את המותר והאסור כאשר "דבר פרסומת" מוגדר בו כך: " מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת";
האיסור בחוק קובע כי לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת ; עוד על דואר זבל ניתן לקרוא באתר איגוד האינטרנט.

הוצאת דיבה

לשון הרע

מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים

דרישת תום הלב ומיצוי הליכים מקדמיים דורשת לא פעם מהתובע , למעט במקרים מסוימים ,  לפנות את הנתבע ולנסות לפתור איתו את הסוגייה העולה לדיון וזאת בטרם היא הופכת לתביעה משפטית שכן לפעמים הנתבע יודה בטעותו , יבקש להגיע לפשרה מחוץ לכתלי בית המשפט וכך תיחסך מהמערכת המשפטית ומהצדדים התעסקות בתיק מיותר שכן הצדדים יכולים להגיע בעצמם לפיתרון משביע רצון. לשם כך נהוג במקרים רבים לפנות את הצד שכנגד ולהתריע בפניו כי אם לא ינהג באופן זה או אחר לתיקון העוולה שביצע נגדך יהיה הפונה רשאי למצות את ההליכים בפני בית המשפט.

תביעה קטנה

כדי להקל על אזרחים להתדיין בתביעות על רקע סכסוכים אזרחים בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין חברות וגופים מסחריים הוקם בית המשפט לתביעות קטנות אשר לו סדרי דין  פשוטים יותר אשר אינם מצריכים ידע משפטי או ייצוג באמצעות עורכי דין ואמנם ככלל ייצוג באמצעות עורכי דין בתביעה קטנה הוא אסור למעט חריגים אולם למי שתובע יש את הזכות להיעזר בייעוץ משפטי להכנת התביעה.  דוגמה לכתב תביעה קטנה ניתן להוריד כאן    חוברת הסבר לעניין תביעות קטנות עם כתובות ופרטים נוספים ניתן להוריד מכאן.

הליך גירושים

תביעה ייצוגית