minimize enlarge

הנתבעת תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ).

בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,000 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,000 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

מלחמה בדואר זבל :

 כלומר, בית המשפט העליון הדגיש, כי עצם העובדה שתובע מגיש מספר תביעות דואר זבל בנוגע לחוק ואף מצליח בהן ונפסקים לטובתו פיצויים, אינה פוגעת כשלעצמה בתום ליבו. משמע – המונח "תובע סדרתי" אינו צריך לעורר הקשר שלילי אינטואטיבי.

 אני סבורה, כי במקרה דנן, כאשר בוחנים את מספר ההפרות הרב אשר אינו שנוי במחלוקת (71 הפרות), כאשר נקבע עובדתית, כי המשיבה הפרה את הוראות החוק,  וממספר ההפרות עולה, כי אין מדובר במעידה חד פעמית אלא בעשרות הודעות שנשלחו בניגוד להוראות החוק, הרי שלא ניתן לקבוע כי התובע אינו תם לב באופן המחייב פסיקת סכום פיצוי כה נמוך.

 כאשר שוקלים את מכלול השיקולים (ובכלל זה: מספר ההפרות, אי שימוש באפשרות ההסרה, מספר תיבות הדואר ועוד). אני סבורה, כי יש לפסוק לטובת המערער פיצוי בסך 500 ₪ לכל הפרה. (מחצית תקרת הסכום הסטטוטורי) .כלומר- עבור 71 הפרות יש לשלם פיצוי בסך 35,500 ₪."

בית המשפט אמר את דברו כנגד שליחת דואר זבל !!!

לפורום מלחמה בדואר זבל בפייסבוק לחצו כאן

 

תגיות: , , , , , ,