minimize enlarge

עורך דין תמ"א 38 קריית אונו

רבים הלקוחות השואלים למה צריך דווקא עורך דין תמ"א 38 קריית אונו ז"א עורך דין שעובד ו/או מתגורר בקריית אונו ומכיר את אופי העיר ואת הפועלים בה.

להיכרות עם המגבלות המקומיות , התנהלות המחלקות המתאימות בעירייה , תוכניות הפיתוח ברשות וכדומה יש חשיבות רבה לכן עורך דין תמ"א 38 קריית אונו יכול לסייע לתושבים בבחירת יזם , בבדיקתו , בבדיקת הזכויות הנוספות שניתן לקבל על הנכסים לאור מדיניות העירייה.

במילה אחת חשיבות רבה יש לעורך דין תמ"א 38 כשהוא מגיע מהעיר עצמה פועל בא ובקיא בתחום עיסוקו.

מסיבה זו משרדנו החליט להקים שלוחה של עורך דין תמ"א 38 קריית אונו וזאת במיוחד לצורך סיוע קרוב ואישי לפרויקטים חדשים בעיר.

לפרטים ניתן לפנות לטלפון 052-6404323

תגיות: , , ,