minimize enlarge

פרויקט תמ"א 38 – כיצד מתחילים?

רבות דובר כאן על תמ"א 38 ובכל זאת בעלי דירות רבים מתקשרים ושואלים כיצד מתחילים להניע פרויקט של התחדשות עירונית.

כפי שהסברנו בעבר , ראשית צריכים הבעלים לברר עם הדיירים במבנה האם יש רצון לקדם התחדשות עירונית מכל סוג שהוא. במידה ויש רצון של לפחות מחצית מהדיירים אפשר להתחיל להניע את הגלגלים.  אמנם מחצית אינו רוב מספיק בכדי להניע פרויקט של התחדשות עירונית אבל הוא רוב מספיק לקבלת החלטה על מינוי נציגות שתטפל בעניין ותוכל לבחור עורך דין תמ"א 38 שילווה את הפרויקט.

ברגע שנבחרה נציגות עם סמכות לבחור עורך דין יש לבחור עו"ד שעוסק בהתחדשות עירונית על סוגיה יחד איתו לבדוק את הזכויות בבניין ויחד איתו להתקדם לקראת בחירת יזם מתאים שיציע הצעה עקרונית מתאימה לכלל הדיירים ו/או לעשות מיני מכרז לקבלת הצעות מיזמים.

ברגע שהתקבלה הצעה מסודרת לבצע פרויקט תמ"א 38 שמופנית לדיירים יש לארגן אסיפת דיירים ולהציג בפניהם את ההצעה על מנת לשכנע ולהסביר להם מה מהות ההצעה , מה משמעותה לדיירים ולברר האם יש רוב לביצוע פרויקט התחדשות עירונית.

אם מדובר בבניין שאמור לקבל חיזוק והשבחה ועליו לבנות עוד קומות ( פרויקט תמ"א 38 סימן 1 ) אזי נדרש כעיקרון רוב של 66 אחוזים במקרה ומדובר בפרויקט של הריסת המבנה ובניית חדש תחתיו אזי מדובר ברוב של 80 אחוזים. כאשר מבקשים להכריז על מתחם כמתאים לפינוי בינוי הרוב הדרוש הוא תלוי בניין ומתחם לכן בכל מקרה עורך דין תמ"א 38 מטעמכם יסביר לכם מה הם התנאים המלאים והרוב הדרוש לצורך ביצוע פרויקט.

את כל ההוצאות שיהיו לבעלי הדירות ישילם בסופו של יום היזם לכן חשוב מאוד להקפיד לבחור עורך דין תמ"א 38 ולקבוע איתו גם את גובה שכר טרחתו כבר בתחילת הדרך כדי שהיזם ידע מראש כמה עליו לשלם להם. חשוב מאוד שההצעה לדיירים תהיה שקופה ואחידה ולא יתאפשרו "קומבינות" עם דיירים מסוימים שכשיתגלו יביאו לקרע ולאבדן אימון בין הדיירים באופן שיחריב את הסיכוי להתחדשות עירונית בבניין או במתחם שלכם.

בכל מקרה בשום אופן , אסור בכל איסור, לחתום בפרויקט תמ"א 38 על מסמכים כלשהם עם כל מיני "מארגנים", מתווכים, כאלו שמציגים את עצמם כיזמים,  מבלי שעורך דין מטעמכם , בעלי הדירות, יבדוק ויאשר לכם לחתום עליהם.