minimize enlarge

שכר טרחה עורך דין תמ"א 38

שכר טרחה של עורך דין תמ"א 38 שמכבד את עצמו ואת הדיירים אותם הוא מיצג מתחיל במאה אלף שח ויכול להגיע למאות אלפי שח ויותר ,אולם הוא לא משולם על ידי הדירים אלא ע"י היזם. גובה הסכום נקבע בהתאם לכמות הדירים בפרויקט ולרוב יעמוד על 1% מגובה שווי הדירות החדשות של בעלי הדירות בבניין ולא פחות מ 10,000 ש"ח לדירה.

נשאלת אם כך השאלה :

מדוע הדיירים עוסקים בכלל בשכר הטרחה של עורך דין תמ"א 38 מטעמם?

המחשבה הראשונה של דייר בפרויקט תמ"א 38 צריכה להיות שהוא רוצה לשלם לעורך הדין שלו כמה שיותר כדי שמי שבחר כ עורך דין תמ"א 38 ייצג אותו ואת שותפיו לפרויקט תמ"א 38 באופן הטוב ביותר. נקודת המוצא היא מימילא את שכר הטרחה של עורך הדין כמו גם את זה של המהנדס המלווה ושל האדריכל משלם היזם. בכל זאת לעיתים אנו נתקלים בדיירים שמתמקחים עם עורכי הדין שלהם על שכר הטרחה של עורך דין תמ"א 38 שהם בחרו שייצג אותם.

ייצוג דיירים בתמ"א 38 אינו דומה לייצוג דייר בעסקת מכר של דירה או נכס מקרקעין אחר שכן מדובר בפרויקט מורכב, עם צדדים שלישיים רבים מעבר לדיירים וליזם , יש את המהנדס המפקח בפרויקט תמ"א 38 מטעם הדיירים , את קבלן הביצוע בתמ"א 38 , ביטוחים , ליווי בנקאי, לעתים דיור חליפי והובלה אליו וממנו, יש דיירים חדשים שרוכשים את הדירות החדשות של היזם ועוד אלף ואחד נושאים משפטיים שיש לתת להם את תשומת הלב הנדרשת.

שכר טרחה עורך דין תמ"א 38 – עבור מה ?

דיירים רבים בתמ"א 38 חושבים שעורכי הדין עורכים את הסכם התמ"א 38 עם הקבלן ואחרי שההסכם נחתם מסתיים תפקידם , אולם הדבר אינו כך. עורכי הדין מלווים את הדיירים מרגע שקיבלו את ייפוי הכח תמ"א 38 לידיהם עד לחתימה על ההסכם , אחרי זה בשלב החתימה על התוכניות ואז מהרגע שהתקבל האישור לתוכנית תמ"א 38 עורכי הדין מלווים את הדירים בכל ההליך אשר בתמ"א 38 סימן 2 כולל פינויים , שמירה על הערבויות שכירות , על ערבויות המכר, על קצב מכירת הדירות הנוספות ועל דברים נוספים רבים. ה עורך דין תמ"א 38 גם אחראי על שמירת חלק מכספי הערבויות של הקבלן תמ"א 38 כערבות בדק לשנה הראשונה אחרי שהפרויקט תמ"א 38 הסתיים.  חשוב לזכור שעורך דין תמ"א 38 אמור להיות זמין לדיירים באופן כזה שיאפשר התנהלות דו סיטרית נוחה וזורמת.

שכר טרחה עורך דין תמ"א 38 – כיצד משלמים ?

שכר טרחה עורך דין תמ"א 38 משולם לעורכי הדין תמיד על ידי היזם והוא משולם בדרך כלל בחלקים: החלק הראשון כמו בעסקת מכר משולם לעורך הדין בעת החתימה על הסכם התמ"א 38 ובדרך כלל יעמוד על 50% מסכום שכר הטרחה של עורך דין תמ"א 38. התשלום השני יעמוד על 30 אחוזים משכר הטרחה שנקבע וישולם לעורכי הדין עם הגשת התכנית תמ"א 38 לאישור הרשות ו20 אחוזים ישולמו בעת קבלת היתרי הבניה. ישנם משרדי עורכי דין שנוהגים לגבות מהיזם 10% עם ההתקשרות הראשונית עם הדיירים ,  40% עם החתימה על ההסכם , 40% בקבלת ההיתר ו10% בתום הפרויקט.

 פטיש2

http://stlo.co.il/תחומי-עיסוק/עורך-דין-תמא-38

תגיות: , , , ,