minimize enlarge

מקרקעין

minimize enlarge

למשרדנו ניסיון של כ14 שנים בתחום המקרקעין, החל מעסקאות מכר מקרקעין רגילות דרך תמ"א 38, תמ"א 38 סימן 2, עסקאות קומבינציה ועסקאות מקרקעין מורכבות אחרות. במשרדנו מיטב המוחות ידאגו לכוון אתכם במבוכי עסקאות המקרקעין תוך מתן דגש להיביטים המיסויים של כל עסקה ועסקה היכולים, במידה ולא יבוצעו נכון להביא את הצדדים להפסדים גבוהים.

למרות שרכישת ריהוט וציוד חשמלי אינו מלווה בהסכמי מכר , מצורפים בד"כ חוברת הסבר ותעודת אחריות למוצרים ובחברות רבות ניתן לספק שירותי אחריות מעבר לתקופת האחריות הנמסרת עם המוצרים.

רכישת דירה מבעליה הקודמים אינה מלווה בחוברת הסבר, הוראות הפעלה ותעודת אחריות ולכן הדרך היחידה של רוכש להגן על עצמו בעת ביצוע עסקת מכר מקרקעין הוא באמצעות שירותי עורך דין העוסק במקרקעין אשר תפקידו להכין את הסכם המכר באופן שיהווה תעודת האחריות לעסקת המכר , לכספו של הרוכש ולרכושו של מוכר מקרקעין.

גם הליך המכירה יכול להיתקע בעת שלמשל רוכש דירה שאינו תם לב או רוכש שאינו בעל האמצעים המספיקים לרכישת הדירה עלול ליצור מצב בו הדירה הועברה לרוכש והינה בבעלותו המלאה אולם הכספים להשלמת העסקה לא יגיעו לעולם למוכר הנכס. כמו גם מצב שרוכש מקרקעין יישלם את מלא הסכום עבור המקרקעין אולם הזכויות על המקרקעין לא יועברו אליו מסיבות שונות כגון חובות לרשויות המקומיות ו/או לרשות המיסים ו/או בשל בעיה רישומית שלא אובחנה בעת עריכת חוזה המכר של הדירה.

מכאן אנו למדים שבכל עסקה יכול לקום תנאי ו/או מכשול שיזיק למי מהצדדים בין אם בזדון ובין אם בשוגג.

הסכם מכר למכירת נכס מקרקעין שנעשה על ידי עורך דין מנוסה בתחום יכול להגן על המוכרים ו/או על הרוכשים של הנכס ולאפשר ביצוע חלק של העסקה.

תמורת שכר טרחה בשווי של אחוז וחצי או חצי אחוז והכל בהתאם לעסקה מקבלים הן המוכר והן הרוכש הגנה מלאה הכוללת בתוכה אפשרות להפעלת ביטוח אחריות מקצועית במקרה של תקלה.

לפרטים נוספים צלצלו ל 077-5051708 ונשמח לעמוד לרשותכם.