minimize enlarge

עורך דין תמ"א 38

minimize enlarge

תוכנית תמ"א 38:

תמ"א 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אשר אושרה בשנת 2005 כשמטרתה לאפשר קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים ללא צורך בהכנת תוכניות מפורטות והכל כדי לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם מפני הסכנה שברעידות אדמה ולשם בדיקת ייתכנותה בבניין זה או אחר יש להיוועץ עם עו"ד תמ"א 38 המכיר היטב את הנושא.

התמריצים בתוכנית תמ"א 38:

תכנית תמ"א 38 מעניקה זכויות בנייה נוספות ליזמים בתמורה לעבודות החיזוק שיבצעו למבנה. כשהתמריץ לדיירים השתנה עם השנים אבל בעיקרו איפשר לדיירים לחזק את המבנה בו הם מתגוררים ללא עלויות בכלל. בתחילת דרכה התקשו היזמים לממש את התכנית בשל קשיים ביוקרטיים ואחרים אולם בשנת 2008 ניתנו הקלות רבות שאפשרו את הצמיחה אשר באה לידי ביטוח בריבוי פרוייקטים תמ"א 38 שהחלו להתגבש אחרי 2008 בזכות דיירים אשר התייעצו עם עורך דין תמ"א 38 אשר התמקצע בתחום.

הזכאים להטבות מתוקף התמ"א הם מבנים שקיבלו התירי בנייה לפני ינואר 1980 . ככלל תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אינה חלה על מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר.

סוגי התמ"א 38:

התכנית עברה כמה שינויים הקלות והרחבות עליהם ניתן ללמוד מעורך דין תמ"א 38  וכיום ניתן במסגרתה לבחור באלטרנטיבות השונות החל מחיזוק בניין ועד הריסתו ובנייתו מחדש תוך מתן ההקלות מתוקף התמ"א בתוספת לתוכניות התב"א הקיימות בחלקה. החל מתמ"א 38 שעיקרה עיבוי וחיזוק המבנה דרך תמא 38 תיקון 2 שעיקרה הריסת המבנה הישן ובניית חדש תחתיו והסתיימה בתמ"א 38 תיקון 3 אשר בסופה נוסח הנוסח המשולב הסופי והקובע. ניתן להיתקל מדי פעם בעורך דין תמ"א 38 אשר עדיין מתבלבל ומציין את תמ"א 38 סימן 3 כסוג נוסף של תמ"א 38.

תמ"א 38 ,  תמ"א 38/ 1/ א     ,   תמ"א 38/ 2   ,   תמ"א 38/ 3  …

תוקף תוכנית התמ"א 38:

לפי הוראות התמ"א 38, נקבע תוקפה ל 5  שנים מיום אישורה במאי 2006 אולם  ביום 13.10.2009 החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להאריך אותה בחמש שנים נוספות וזאת לאור היקף יישומה כך שהתכנית הוארכה עד ליום ה- 18.05.2015 אז אם בכלל יוחלט שוב האם יש להאריכה או לא לכן לפני שקופצים למים רצוי להתייעץ עם עורך דין תמ"א 38 המתמחה בתחום.

במאי 2012 הוכן נוסח משולב של תמא 38 על גירסותיה בכדי להקל על היזמים , הדיירים והעוסקים במלאכה כך שעורך דין תמ"א 38 המתמחה בתחום יכיר את כל פרטי התוכנית.

עורך דין תמ"א 38  ו/או דיירים המעוניינים יוכלו להוריד מסמכי התמ"א 38 נוסח משולב מאתר משרד הפנים או בלחיצה כאן

תפקיד עורך דין תמ"א 38:

עורך דין תמ"א 38 המתמחה בפרוייקטים מסוג זה ילווה את הדיירים ויוודא שזכויותיהם בנכס נשמרות וכי אינם נקלעים לתסבוכת משפטית ארוכה ומורכבת. משרדנו מייצג דיירים במספר פרויקטים תמ"א 38 , ברמת גן , בבת ים , בפתח תיקווה , בקריית אונו, בחולון וביהוד ואף מלווה יזמים במספר פרויקטים אחרים בפתח תיקווה.

.

תמ"א 38 - היתחדשות עירונית מבורכת

תמ"א 38 בערים הגדולות מאפשר שיפור באיכות חיי הדיירים , העלאת ערך דירתם וחיזוק הבניין הישן מפני רעידות אדמה או נזקים אחרים.

תמ"א 38 פינוי בינוי

קומפלקס שלם שייהרס ויבנו במקומו מגדלי מגורים חדשים במסגרת זו פונו כל הדיירים במתחם לדיור חלופי על חשבון היזמים ויוחזרו בסיום הפרויקט.

תמ"א 38 עיבוי בניני מגורים

תמ"א 38 הוא הליך מורכב הדורש טיפול משפטי מקצועי יחד עם רגישות רבה לצורכי הדיירים , לחששות שלהם ולזמינות עורכי הדין אליהם בעת הצורך

לגישה מהירה לכל החומר בעניין עורך דין תמ"א 38 ( א' או ב') ניתן ללחוץ כאן  :   תמ"א 38