minimize enlarge

עורך דין תמ"א 38 לדירים

minimize enlarge

מי זכאי להנות מתוכנית התמ"א 38 ?

עורך דין תמ"א 38 יכול לייעץ לדיירים רבות לעניין הסעיפים הקטנים אולם לצרכי נוחות נציין כאן את סוג הבניינים הזכאים באופן כללי להיכלל בפרויקטים של תמ"א 38 כמובן שיש להיוועץ עם עורך דין תמ"א 38 לקבלת מלוא הפרטים העדכניים:

בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980 ושלא נבנו על  פי התקן ישראלי המחייב  413 .

בניינים שההיתר לבנייתם ניתן אחרי 01/01/1980  ולא נבנו על פי ת"י 413, יהיו זכאים לחיזוק על פי התמ"א אולם ללא תוספת זכויות בנייה.

מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר אינם זכאים ליהנות מתנאי התמ"א 38.

בכל מקרה קבלת זכויות הבנייה מכוח תמ"א 38 כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולכן כאמור רצוי להתייעץ עם עורך דין תמ"א 38.

מה ההטבות אשר עורך דין תמ"א 38 יבדוק עבורכם לעניין זכויות הדיירים?

כדי ללמוד על ההטבות שלהם זכאים בעלי הנכסים בפרוייקטים של תמ"א 38 , רצוי להתייעץ עם עורך דין תמ"א 38 המתמחה בתחום. חלק מההטבות מובאות כאן לשם נוחות :

 • חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.

  לקוח מול עורך דין

  ייעוץ ללקוח

 • סגירה ומילוי של קומה המפולשת לצורך בניית דירות חדשות או הרחבת הדירות שבקומה הראשונה.
 • הקמת עד שתיים וחצי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת או הקמת אגף נוסף בשטח של שתיים וחצי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
 • חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 13 מ"ר ברוטו לכל דירה*) כאשר התוספת , במקרה שכזה, היא בנוסף לממ"ד בגודל נטו מינימלי  של 9 מ"ר.
 • הוספת מעלית כאשר התוכנית מאפשרת זאת.
 • הוספת מקומות חנייה לפחות לדירות הנוספות בפרויקט.
 • חידוש חזות הבניין והמעטפת ( לובי חדש , אינטרקום , כניסה חדשה )

בבתים בהם קיימת אפשרות להרחבת הדירות מתוקף התב"ע הקיימת , ניתן להוסיף שטחים וקומות בהתאם כמו כן ניתן להוסיף קומות חניה בהיתר.

מה הרוב הנדרש לפרוייקט תמ"א 38 ?

עורך דין תמ"א 38 יוכל לספק לכם פרטים עדכניים ביותר שכן החקיקה דינמית ומשתנה בכל שנה . התנאים נכון לתחילת 2015 הם:

החל מ 2012 ניתן באישור המפקח לאשר פרוייקט תמ"א 38 סימן 2 ( הריסה ובינוי מחדש ) ברוב של 80% מהדיירים.

החל מ 2011 ניתן באישור המפקח לאשר פרוייקט תמ"א 38 סימן 1 ( חיזוק והוספת דירות ) ברוב של 66% מהדיירים המחזיקים 66% מהרכוש המשותף.

החל מ 2008 ניתן באישור המפקח במסגרת פרוייקט תמ"א 38 סימן 1 ,  להרחיב דירות ולהוסיף דירות (לא יותר משליש מכמות הדירות הקיימת בבניין)  ברוב של 60% מהדיירים המחזיקים 60% מהרכוש המשותף.

כעיקרון – במקרה והדיירים מחליטים אך ורק לחזק את הבניין נגד רעידות אדמה הרוב הנדרש לצורך קבלת החלטה שכזו עומד על 51% בלבד.

התייעצות עם עורך דין תמ"א 38 , תספק מידע עדכני ביותר אשר תואם לוודאי את תוואי השטח בכל פרוייקט תמ"א 38.

העתק מהתיקונים הרלוונטיים לחוק ניתן למצוא כאן  אולם מומלץ להיוועץ עם עורך דין לתמ"א 38 .

 

http://stlo.co.il/תחומי-עיסוק/עורך-דין-תמא-38