minimize enlarge

ישר אובוז תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ). בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,500 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,500 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

הנתבעת תשלם 55,000 שקלים בגין 71 הודעות דואר זבל

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל

פסד תמיר נ ישר אובוז בפני כבוד השופטת אביגיל כהן  ( ע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ מיום 28/10/2014 ).

בית המשפט המחוזי פסק בע"א 2434-12-13 דורון תמיר נ' ישר אובוז נכסים והחזקות בע"מ , לטובת המערער , תוספת של  45,000 ש"ח בנוסף ל 10,000 שח שנפסקו לטובתו בשלום , בגין  71 הודעות פרסומיות שנשלחו אליו ללא הרשאתו המפורשת ומהוות דואר זבל  (35,000 ש"ח פיצוי, 8,000 ש"ח הוצאות משפט, 12,000 ש"ח שכ"ט עו"ד) .

"כב' השופט פוגלמן בחן את מטרות החוק: אכיפת החוק, הרתעה מפני הפרתו וכן עידוד הגשת תובענות יעילות ובמסגרת בחינת נושא העידוד להגשת תביעות יעילות, עמד על ההבדל בין תמרוץ תובע עפ"י החוק (בעניין משלוח "הודעות זבל") ובין תובע ייצוגי. בעוד שכאשר מדובר בתובענה ייצוגית, התמריץ להגשת התובענות מושג באמצעות פסיקת גמול מיוחד לתובע ייצוגית ושכר טרחת עורך דין לבא כוחו,  אזי כאשר מדובר בתביעה אישית לפי סעיף 30 א' (י') לחוק, אזי סכום הפיצוי אינו קשור לנזק שנגרם בפועל והוא נועד לכשעצמו לתמרץ הגשת תביעות יעילות ויש לראות בפיצוי מעין "גמול מיוחד" לתובע המייצג.

לאור תכלית החוק, הרי שיש להפוך את הגשת התביעה לכדאית ודבר זה ייעשה רק אם ייפסקו פיצויים מתאימים ובלבד שהסכום הכולל יהיה סביר ומידתי. (ראה סעיף 10 לפסק הדין).

דואר זבל – מה מותר ומה אסור

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל, כללי

אם יכולתי הייתי פוסק 198 אלף שח

הדואר הפרסומי נחשב כאופציית הפרסום הזולה והנוחה ביותר לתפעול ובכך היא אמצעי הפרסום הישיר הטוב ביותר. אולם ניצול ייתר של כלי זה באמצעות עשרות ואלפי בתי עסק הפך את הכלי המדהים הזה למטרד שהופך אותו ל דואר זבל דבר שהביא את המחוקק לפעול בכדי למגרו.

נתחיל במה מותר ומה אסור וכיצד להימנע מלשלוח דואר זבל אח"כ נעבור לכיצד ניתן להשתמש בכלי זה בכל זאת ונסיים בכמה דוגמאות מהפסיקה.

מה אסור:

ובכן חל איסור מוחלט לשלוח דואר פרסומי למי שלא ביקש לקבל דואר פרסומי. שליחת דואר פרסומי ללא אישור הופכת אותו ל דואר זבל.