minimize enlarge

האם כשכשלה עסקת המכר יושבו דמי תיווך ללקוחות?

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

כמקובל בעסקאות לרכישת דירות מגורים, פנו לקוחות לקבל שירותי תיווך לרכישת דירה שתתאים לצורכיהם , הם הסכימו לתנאי התיווך ולדמי תיווך .

בהתאם למידע שקיבלו מאת המתווך , התקשרו הלקוחות עם מוכר הדירה בזיכרון דברים.

בצעד חריג שלא בנוכחות לקוחותיו , הוסיף המתווך סעיף ביחס לזכויות המוכר בדירה לגביה נחתם ההסכם. כאמור, הפגם שנוצר בהסכם הוביל לביטול עסקת המכר בהסכמת הצדדים.

בנסיבות אלו נדרש בית המשפט לתביעות קטנות לדון בשאלת השבת מלא דמי תיווך ע"ס 10,000₪ ששולמו למתווך.

רישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין – החובה והסכנות שבאי רישום

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

חשיבות רבה נודעת לרישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין ביחס לרכישת זכויות בעסקת מקרקעין. תכליתה של הערת אזהרה בעסקת מקרקעין הינה למנוע ממוכר הנכס וכן מצדדים שלישיים ( נושיו) לבצע כל דיספוזיציה בקשר לזכויות שרכש הקונה בנכס ובמה דברים אמורים.

סעיף 127 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 קובע כדלקמן :

(א) " נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עיסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית-המשפט.

(ב) נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין

כללי זהירות לשוכרים דירה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

לקוח שלא נהג בכללי זהירות לשוכרים דירה , שכר דירה מאדם שהציג בפניו את הדירה , מסר לו חוזה שכירות מסודר ,  הזדהה בפניו בעזרת תעודת זהות , ולקח ממנו 12 צ'קים עבור שכר הדירה.

באותו יום בו נכנס לדירה הוא פנה להתייעץ איתי בעניין ואני המלצתי לו להוציא דחוף נסח טאבו של הנכס.

הלקוח עשה כך וגילה מהערת האזהרה שהייתה רשומה , כי הדירה משועבדת כנגד חוב של כ10 מליון שקל ושהמחזיק החוקי בדירה הוא

הסכנות שבסירוב להתקשר בהסכם פינוי בינוי

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין, תמ"א 38

הנתבעים סרבו להתקשר בהסכם פינוי בינוי  ולחילופין התנו את התקשרותם בהסכם הפינוי בינוי  בתנאים בלתי ישימים. סירובם לחתום על ההסכם היה בלתי סביר והווה ניצול לרעה של זכויותיהם בדירות שבבית המשותף.

הטענה העיקרית שהייתה בפי הנתבעים שסירבו לחתום על הסכם הפינוי בינוי בעת שהוגש כתב ההגנה מטעמם הייתה כי סירובם לחתום על ההסכם נעוץ בכך שתנאיו בלתי סבירים: דירת התמורה אינה ראויה; דמי השכירות אינם משמעותיים; וכי הערבות הבנקאית המוצעת בלתי הולמת.

סעיף 2א לחוק חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו – 2006 (להלן : החוק) קובע :

"הסכים רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי לכרות עסקת פינוי ובינוי, יהיה בעל דירה באותו מקבץ, המסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע העסקה או המתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים (בחוק זה – בעל דירה מסרב), אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו מקבץ, המסכימים לעסקה, בשל הנזק שנגרם להם עקב אי ביצוע העסקה".

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :

מיסוי מקרקעין – עדכוני חקיקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

להלן חלק מהתיקונים במדרגות מיסוי מקרקעין:

 (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

עורך דין תמ"א 38 כשל בהתנגדות שכנים לתמ"א 38

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מקרקעין, תמ"א 38

 

עורך דין תמ"א 38 וייצוג מתנגדים :

עורך דין תמ א 38שוב ושוב קובע בית המשפט , למרות התנגדות שכנים באמצעות עורך דין תמ"א 38, כי חשיבות החיזוק באמצעות תמ"א 38 גבוהה מזו של פגיעה זו או אחרת בשווי נכסים צמודים ו/או בערך נכסים צמודים והפעם בעת"מ 12580-06-17  שהוגשה על ידי עורך דין תמ"א 38 שייצג את דיירי הבניין הצמוד שטענו כי "הבנייה המבוקשת מהווה סטייה ניכרת מתכנית, אשר תביא לחסימה מוחלטת של צדו הצפוני של בניינם באופן שימנע מהם כניסת אור ואוויר ובאופן שיפגע בפרטיותם ובערך הנכס שלהם. עוד נטען כי קיימת מצוקת חנייה באזור ויש למצוא פתרון הולם לחניות עבור הדירות החדשות".

למרות התנגדות השכנים לפרויקט התמ"א 38 ונגד רצון הדיירים בבניין,  ב"כ הדיירים בפרויקט התמ"א 38 שגם הוא

פרויקט תמ"א 38 – כיצד מתחילים?

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מקרקעין, תמ"א 38

רבות דובר כאן על תמ"א 38 ובכל זאת בעלי דירות רבים מתקשרים ושואלים כיצד מתחילים להניע פרויקט של התחדשות עירונית.

כפי שהסברנו בעבר , ראשית צריכים הבעלים לברר עם הדיירים במבנה האם יש רצון לקדם התחדשות עירונית מכל סוג שהוא. במידה ויש רצון של לפחות מחצית מהדיירים אפשר להתחיל להניע את הגלגלים.  אמנם מחצית אינו רוב מספיק בכדי להניע פרויקט של התחדשות עירונית אבל הוא רוב מספיק לקבלת החלטה על מינוי נציגות שתטפל בעניין ותוכל לבחור עורך דין תמ"א 38 שילווה את הפרויקט.

ברגע שנבחרה נציגות עם סמכות לבחור עורך דין יש לבחור עו"ד שעוסק ב

כללי זהירות בפרויקט תמ"א 38

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מקרקעין, תמ"א 38

כללי זהירות בפרויקט תמ"א 38:

1. לא לרוץ לבד:
דיירים רבים מתחילים את ההליך ללא ליווי מקצועי של עורך דין תמ"א 38  שמבין בתחם ויכול להכווין את הדיירים, להדריך ולסייע. שכרו את שירותיו של עו"ד עם ניסיון בתחום.

2. לא לרוץ כולם ביחד:
לפני שמתחילים יש למנות נציגות של הבית המשותף

משמעות תמ"א 38 לדיירים קיימים

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מקרקעין, תמ"א 38

אחד המאמרים הקודמים דן במתעשרים החדשים בפרויקטים של תמ"א 38 אלו שמשדרגים את ערך דירתם באופן משמעותי במיוחד בערים כמו קרית אונו, ר"ג , גבעתיים ות"א בהן ערך הדירות גבוה אולם ה משמעות תמ"א 38 לדיירים קיימים כרוכה גם בעלויות שיש לקחת בחשבון.
ואכן להתעשרות יש גם מחיר שעל בעלי הדירות להכיר