minimize enlarge

Posts Tagged ‘איך שולחים דואר זבל’

דואר זבל – מה מותר ומה אסור

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל, כללי

אם יכולתי הייתי פוסק 198 אלף שח

הדואר הפרסומי נחשב כאופציית הפרסום הזולה והנוחה ביותר לתפעול ובכך היא אמצעי הפרסום הישיר הטוב ביותר. אולם ניצול ייתר של כלי זה באמצעות עשרות ואלפי בתי עסק הפך את הכלי המדהים הזה למטרד שהופך אותו ל דואר זבל דבר שהביא את המחוקק לפעול בכדי למגרו.

נתחיל במה מותר ומה אסור וכיצד להימנע מלשלוח דואר זבל אח"כ נעבור לכיצד ניתן להשתמש בכלי זה בכל זאת ונסיים בכמה דוגמאות מהפסיקה.

מה אסור:

ובכן חל איסור מוחלט לשלוח דואר פרסומי למי שלא ביקש לקבל דואר פרסומי. שליחת דואר פרסומי ללא אישור הופכת אותו ל דואר זבל.