minimize enlarge

Posts Tagged ‘עדכוני חקיקה’

תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

ב 6/4/2016 פורסם תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין, הוראת ביצוע והוראת שעה שמתקנת את חוק מיסוי מקרקעין שמטרתה עידוד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות, היחידות . ההוראה תקפה ל 5 שנים ( עד 30.04.2021).

פרק הזמן שנקבע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ-24 חודשים ל-18 חודשים;

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :