minimize enlarge

מיסוי מקרקעין – עדכוני חקיקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

להלן חלק מהתיקונים במדרגות מיסוי מקרקעין:

 (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;

חתימה על זיכרון דברים – מחייבת

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

מה קבע בית המשפט כפיצוי הוגן לבעלי נכס שחתמו על זיכרון דברים מחייב והתחרטו יום אחרי כן?

מסתבר שחתימה על זיכרון דברים מחייבת כך קבעה השופטת הנכבדת וציינה כי "מטבע הדברים, משנערך ונכתב על ידי הצדדים בעצמם ולא על ידי עורך דין, הוא אינו כולל את כל פרטי ההסכם, אלא רק את העיקריים שבהם, אך אין בכך כדי לפגום בתוקפו ובחוזקו כהסכם מחייב."

לשאלת השאלות והיא מה הוא אם כך סכום ההפרה אותו יש לפסוק במקרה של הפרת זיכרון הדברים שנחתם בחר בית המשפט להתייחס בכפוף לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות) שקובע

כיצד לבחור עורך דין

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

עורך דין יכול לעזור לכם להרים ולשמור על העסק שלכם. וכל עסק, אפילו עסק המנוהל מהבית זקוק לעורך דין בצוות התמיכה שלו.
רבות הבדיחות על עורכי דין ולא זה המקום להציגן אבל אתם תיתפלאו לשמוע  שעורכי דין רבים הם אנשי נחמדים שיכולים לסייע לכם מאוד נשאלת השאלה כיצד לבחור עורך דין.

החכמה היא לאתר את העורך דין המתאים , לא רק את המוכשר והמתאים לתקציב אלא את זה שיוכל לצמוח יחד עם העסק שלכם ולשמש כיועצו המשפטי לאורך זמן.
בבואכם לבחור עו"ד שכזה אני ממליץ לכם

פטור במכירת דירת מגורים מזכה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

לאלו המחזייקים יותר מדירה אחת ומעונינים להינות לפטור ובכך לתרום את הדירה במידי לשוק הדירות ולהקטין את המחסור בדירות הקיים כיום בשוק אנו מביאים את תקצירו ועיקרו של האמור בחוק לגבי מכירת דירת מגורים מזכה בפטור.
הזכות לפטור מתחילה ב1 לינואר 2011 ותיסתיים

מחפש שותף עסקי – הנה מקרה אמיתי על שותף שסרח בחוסר תום לב

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

בין אם אתה מחפש שותף עסקי ובין אם אתה מחפש שותף לטיול כדאי שתדע כי בשותפות חשוב מאוד להגדיר את החוקים לשותפות ואת הציפיות של שותף אחד משותפו וזאת בכדי למנוע תקלות ומריבות בהמשך הדרך.

במקרה שלנו שלושה אנשים נפגשו והחליטו לבנות עסק בו כל אחד ישקיע את נשמתו. הם מעגנים את כל האמור בהסכם שותפות ויוצאים לדרך. הם מתחילים לעבוד יחד כשכל אחד נותן פתרונות ללקוחות בתחום התמחותו וכולם פועלים יחד בכלל.
אחרי כמה חודשים של התפתחות וצבירת לקוחות וממש בהפתעה , מחליט אחד מהם לעזוב ללא התראה כלל ולוקח איתו חלק מלקוחות החברה אותה הקימו יחד.

חומר למחשבה:

עריכת פטנט ורישומו

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב פטנטים, קניין רוחני

 עריכת פטנט ורישומו – איך למה וכמה ?

רבים המוכשרים בארצנו, לכל אחד יש רעיון ו/או פטנט שיעשה אותו עשיר אבל לא כולם עוברים משלב ה"יש לי רעיון" לשלב המעשי של רישום פטנט. נשאלת השאלה למה? ובכן בארצנו רוויית הטכנולוגיה ניתן, די בקלות ובמחיר נוח למדי, לאתר עורך פטנטים או עורך דין שעוסק בפטנטים שיערוך את הפטנט ויגיש אותו עבורינו ובכל זאת לא כולם מבצעים את ההליך של עריכת פטנט ורישומו ומוותרים על חלומם.
התשובה לשאלה למה , בוודאי אינה זהה אצל כל יזם ובעל רעיון אבל ניתן די בקלות לזהות מספר חסמים ראשונים:

הפחתת שיעורי מס הרכישה לגבי דירה יחידה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

על אף האמור בפסקה (2) של סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין, יחיד שרכש דירת מגורים מיום 21 בפברואר 2011 עד 31 בדצמבר 2012, והתקיים בו אחד התנאים כאמור בפסקאות (1) או (2) של פסקה (2)(א), ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

חובת הודעה על תנאי העסקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב עבודה

הודעה על תנאי העסקה בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד, קובעת כי על מעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב, שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

"הפרתו של חוק הודעה לעובד מהווה עבירה פלילית, אך יש לה גם השלכות במערכת היחסים המשפטית שבין העובד למעסיק. בנוסף , עצם הפרת החוק אפשר שתגרום לנזק לא ממוני שהעובד זכאי לפיצוי בגינו –מבלי שמוטלת עליו חובה להוכיח נזק ממוני או קונקרטי לצורך כך.
מסירת הודעה בעל פה על תנאי העבודה, אין בה כדי לייתר את החובה הכלולה בחוק להודעה מפורטת בכתב, ואין בה משום טענת הגנה המצדיקה אי פסיקת פיצוי כספי בגין הפרת החוק."
( ע"ע (ארצי) 154-10 קלרה שניידר נגד ניצנים אבטחה בע"מ )